گواهینامه‌ها و دستاوردها

صفحه اصلی / گواهینامه‌ها و دستاوردها

موفقيتها و دستاوردهاي كليدي:

 • اخذ گواهینامه استاندارد ISO 9001  در سال 1380 از شرکت TUV
 • اخذ گواهینامه استاندارد ISO/TS 16949:2002 در سال 1383 ، 1387 ، 1390 و 1392 از شرکت MIC
 • اخذ گریدB  شرکت مگاموتور در سال 1383 و 1386 و 1388
 • اخذ گرید B+ ساپکو در سال 1384
 • دریافت تندیس بلورین به مناسبت برترین شرکت قطعه ساز در میان شرکتهای مگاموتور در سال 1387
 • رتبه A مدیریت عملکرد در میان شرکت های گروه مگاموتور در سال 1387
 • دریافت نمره 275 ارزیابی تعالی گروه 1387
 • دریافت گرید B- مگاموتور بر اساس مدل تعالی MFQM در سال 1388  و 1393
 • اخذ تنديس چهارمين دوره جايزه تعالي گروه سايپا 1387
 • كسب عنوان قطعه ساز برگزيده  گروه خودرو سازي سايپا در سال 1393
 • تمدید گواهینامه ISO/TS 16949:2002 و ISO 9001 :2008 در سال 1396