اهداف، استراتژی و ماموریت

صفحه اصلی / اهداف، استراتژی و ماموریت

جستجوي اهداف كلان شركت در برنامه و استراتژي واحدها

اهداف كلان :

 1. توليد شاتون به واسطه شركتهاي بزرگ شاتون ساز خارجي (ترجيحاً اروپايي) جهت خودروسازان برتر جهان به صورتOE يا فروش مستقيم شاتون به شركتهاي خودروساز خارجي 14 شركت برتر جهان
 2. تبديل شدن به بزرگترين توليدكننده شاتون در كشور با بيشترين تنوع توليد ، كمترين قيمت و بالاترين كيفيت
 3. دستيابي به بالاترين درجات كيفي و تنديس بلورين و EFQM كه نشان دهنده حركت به سمت مدل تعالي مي باشد .
 4. تبديل شركت روان فن آور به يكي از 75 شركت برتر بورس اوراق بهادار تهران و رضايت سهامداران
 5. حضور فعال در صحنه هاي مختلف جامعه و ارائه تصوير مثبت از شركت روان فن آور در منطقه و جامعه

مديريت :

 • تدوين اهداف و استراتژي كلان شركت
 • تشكيل تيم EFQM جهت رسيدن به بالاترين درجات كيفي و گرفتن تنديس بلورين

استراتژي واحدها :

واحد برنامه ريزي :

 • استفاده از سيستم حسابداري صنعتي جهت بدست آوردن قيمت تمام شده بصورت روزانه و ساعتي با همكاري واحد مالي در جهت كاهش هزينه تمام شده براي هر شاتون كه خود موجب ارتقاء منابع مالي و سود سهام داران مي شود ، صادرات را توجيه پذير مي سازد و نسبت به اهداف كيفي هم مي توان سرمايه گذاري هاي وسيع تري نمود
 • ارزيابي عملكرد پرسنل جهت افزايش انگيزش و رشد پرسنل در سلسله مراتب مازلو ، در راستاي حركت به سمت مدل تعالي

واحد آموزش :

 •  آموزش پرسنل بر اساس نياز سنجي در راستاي استراتژي كلان شركت
 • آموزش زبان تخصصي مديران و سرپرستان در راستاي Joint Venture شدن با شركت هاي خارجي
 • آموزش پرسنل جهت ارتقاء سطح دانش فني كه اين هم باعث كاهش ضايعات ، افزايش توليد و عدم اتلاف وقت مي گردد

واحد منابع انساني :

 • اجراي آزمون هاي بدو استخدام در بكارگماري صحيح نيروها در راستاي رسيدن به اهداف كيفي
 • پايش منظم نظرسنجي پرسنل در راستاي ارتقاء سطح رضايت و انگيزش پرسنل و حركت به سمت مدل تعالي

واحد كنترل كيفيت :

 • ايجاد سيستم خودكنترلي با همكاري واحد آموزش و توليد
 • تجهيز ابزارهاي كنترل خط و تهيه ايرگيج هاي كنترل نهايي
 • تعيين شاخص توانايي دستگاههاي توليدي و اقدام در جهت بهبود آن با همكاري واحدهاي توليد و مهندسي
 • ارتقاء سطح دانش فني پرسنل توليد و كنترل با همكاري واحد آموزش و توليد
 • اجراي سيستم هاي كنترلي كنترل آماري
 • ارتباط با تأمين كنندگان در جهت بهبود وضعيت كيفي قطعات خام و تلاش در جهت رفع نواقص موجود
 • ارتباط با مشتري در جهت برآورده سازي خواسته هاي تعيين شده و پنهان مشتري
 • تلاش در جهت اخذ گواهينامه استاندارد ISO/17025 آزمايشگاه و كاليبراسيون با همكاري واحد تضمين

( كه تمامي برنامه ها در راستاي دستيابي به بالاترين درجات كيفي در وهله نخست مي باشد كه خود موجب ارتقاء منابع مالي شركت و سود سهام داران و تسهيل سرمايه گذاري بر تجهيزات و ابزار بروز و همچنين تنوع محصول مي گردد )

واحد بازرگاني :

 • ارتباط با تأمين كنندگان خارجي به منظور افزايش بهبود و كيفيت توليدكنندگان داخلي و ايجاد رقابت در بين توليد كنندگان مواد اوليه
 • انجام مذاكرات و جستجوي كارگزار ترجيحاً خارجي جهت صادرات كه در اين راستا با شركت اتوموتور فرانسه مذاكراتي انجام پذيرفته است .
 • برنامه ريزي جهت شركت در نمايشگاه خودروي اتومكانيكاي آلمان
 • شركت در نمايشگاه بين المللي خودرو تهران در بهمن ماه سال جاري و دعوت از كليه پيمانكاران خارجي جهت شركت در نمايشگاه
 • تلاش در بروز نمودن تأمين كنندگان مواد خام و ابزار و تجهيزات
 • خريد ماشين سنتر و برنامه خريد دو دستگاه سنگ محوره

واحد فني – مهندسي :

 • راه اندازي ماشين سنتر در مراحل عملياتي توليد شاتون ، در راستاي استفاده از تكنولوژي بروز و تأمين نظر توليدكنندگان خارجي (كه مشتريان بالقوه ما هستند) و دستيابي به بالاترين سطح كيفي و ارتقاء منابع مالي
 • تلاش در جهت مكانيزه كردن دستگاهها و بروز كردن فرايند توليد در راستاي افزايش تيراژ ، ارتقاء كيفيت و كاهش نيروي انساني ( به عنوان مثال : جايگزين كردن ابزار ماپال كه در حال حاضر در خودروسازي هاي مطرح جهان استفاده مي شود ، به جاي استفاده از هونينگ كه يك عمليات پر هزينه است )
 • در راستاي جلب رضايت مشتري ، انجام شاتون نيسان با روش دو تكه به جاي استفاده از طرح شكست ،            ( كه نقشه و نمونه ها به مشتري ارائه شده است) و اقدام به توليد آن پس از دريافت تأييد نهايي
 • فعاليت در راستاي بدست آوردن تكنولوژي طرح شكست
 • جستجوي منابع علمي ، بازديد از شركت هاي خارجي و الگويابي جهت بروز كردن تكنولوژي و بررسي توجيه اقتصادي آن
 • استفاده از نرم افزارهاي طراحي Catia – Inventor –­­ Ansis
 • تحليل شاتون كه با نرم افزار Ansis انجام مي پذيرد ، عملكردي را قرار است بعداً در موتور اتفاق بيافتد را تحليل و بررسي مي كند كه در حال حاظر شاتون پرايد تحليل ديناميكي و استاتيكي شده است . و طرح شاتون دو تكه هم با اين روش قابل دفاع و پشتيباني مي باشد

(بيشتر برنامه ها به منظور دستيابي به تكنولوژي روز دنيا و بروز نمودن فرايند توليد در راستاي اهداف كمي و كيفي و تأمين رضايت مشتري داخلي و جلب نظر شركت هاي خودروساز برتر در سطح دنيا مي باشد )

واحد مالي :

 • استفاده از سيستم حسابداري صنعتي كه پيش نويس آن به برنامه نويس ارائه گرديده و در اوايل سال جديد قابل بهره بردلري مي باشد
 • جستجوي منابع اطلاعاتي در راستاي رفتن به بازار بورس ، مقايسه نسبت هاي مالي شركت هاي هم گروه با شركت روان فن آور و ارائه گزارشات به مديريت
 • استفاده از نرم افزار گزارش ساز Crystal Report ، كه محاسبات را در مدت زمان كوتاه تر و با خطاي كمتري ارائه مي دهد . استفاده از اين برنامه موجب صرفه جويي قابل توجهي در زمان و كاهش هزينه خواهد شد

برنامه هاي مالي بلند مدت (استراتژيك) عملكردهاي مالي برنامه ريزي شده شركت و تأثير مالي پيش بيني شده آن عملكردها را طي دوره 2 تا 5 ساله طرح ريزي كرده و به نمايش خواهد گذاشت ، منجمله از اهداف پنج ساله شركت توليد شاتون به واسطه شركتهاي بزرگ شاتون ساز خارجي (ترجيحاً اروپايي ) جهت خودروسازان برتر جهان نظير دايمر ، كرايسلر ، GM ، فورد ، تويوتا ، رنو ، نيسان ، پژو ، هوندا ، هيوندا ، دوو و … كه در استاي تحقق آن ، توليد بايد ابتدا پيگيري جدي جهت كسب بازار انجام و انشاء اله مراحل بعدي صورت گيرد . لازم به ذكر است كه استفاده از برنامه هاي استراتژيك 5ساله كه به هنگام دسترسي به اطلاعات مهم جديد اصلاح مي شوند ، موسوم و متداول است . معمولاً شركتهايي كه داراي درجه بالايي از عدم اطمينان در عمليات ، چرخه هاي توليد نسبتاً كوتاه (يا هر دوي آنها) هستند ترجيح مي دهند از افق هاي زماني كوتاه تري در برنامه ريزي هاي خود استفاده كنند . يكي ديگر از اهئاف 5 ساله شركت در اين راستا مي باشد كه يكي از بزرگترين توليد كنندگان شاتون كشور با بيشترين تنوع ، كمترين قيمت و بالاترين كيفيت حركت كند و همچنين دستيابي به بالاترين درجات كيفي و تنديس بلورين و EFQM و … كه نشان دهنده حركت به سمت مدل تعالي مي باشد اين استراتژي ها يا برنامه هاي مالي بلند مدت ، بخشي از يك استراتژي مركب و يكپارچه هستند كه همراه با برنامه هاي توليد و بازاريابي  راهنماي شركت براي دستيابي به اهداف استراتژيكي اش دارائيهاي ثابت (مخارج سرمايه هاي) فعاليتهاي تحقيق و توسعه ، فعاليتهاي بازاريابي ، بهبود و گسترش محصولات شركت ، ساختار سرمايه ، منابع اصلي تأمين مالي شركت ، توقف يا حذف پروژه هاي موجود ، توقف يا حذف خطوط توليد يا خطوط تجاري شركت ها و يا هر چيز ديگر مدنظر شركت قرار مي گيرد اجراي چنين برنامه هاي بلند مدتي از طريق بودجه هاي سالانه و برنامه ريزي بلند مدت از طريق بودجه هاي سالانه و برنامه ريزي سودهاي شركت صورت مي گيرد . از اهداف 5 ساله ديگر شركت تبديل شركت به يكي از 75 شركت برتر بورس اوراق بهادار تهران و رضايت سهامداران و بالا بردن ESP براي سهامداران مي باشد . بطور كلي بايد بين بازار سهام و بودجه بندي سرمايه رابطه اي وجود داشته باشد اگر يك شركت در پروژه اي سرمايه گذاري كند كه ارزش آن بيش از هزينه هايش است آن پروژه NPV مثبت ايجاد كرده و طبيعتاً بايد ارزش سهام شركت افزايش يابد . بطور كلي يك شركت جهت رسيدن به اهداف كوتاه مدت يا بلند مدت خود بايد دائماً يك محصول جديد را معرفي كند ، تخصص ويژه در كسب و كار نمايد ، يك مرز دفاعي براي شركت ايجاد كند (حق ثبت) ، انواع مختلف محصولات شركت را معرفي نمايد ، متمايز ساختن محصولات شركت از ديگر محصولات موجود در بازار و ايجاد و ابداع و نوآوري در شركت را در راستاي اهداف كار خود قرار دهد .

از اهداف بلند مدت شركت به موارد ديگر مي توان اشاره كرد منجمله تلاش در جهت خريد دانش فني ، گرفتن ليسانس يا مذاكرات از طريق واسطه هاي فني جهت رسيدن به توليد شاتون جهت شركتهاي بزرگ شاتون ساز خارجي و همچنين تعامل با خودروسازان داخلي و تلاش جهت حفظ رضايت ايشان و انجام درخواستهاي معقول ايشان بطور كلي بايد برنامه هاي مالي بلند مدت از همه جوانب مورد بحث و بررسي قرار گيرد و جهت اين كه كدام سرمايه گذاري مي تواند به نفع شركت باشد در آينده داراي سود دهي قابل توجهي باشد بايد روشهاي مختلف بودجه بندي سرمايه مورد بحث قرار گيرد كه اين روشها مي تواند ميانگين بازده حسابداري (AAR) ، دوره برگشت سرمايه (PP) ، نرخ بازده داخلي (IRR) و ارزش فني خالص (NPV) باشد . معمولاً از روش دوره بازگشت بعنوان روش دوم صورت مي گيرد . بدين معنا كه هر شركتي براي سرمايه گذاري اوليه و مخارج تحقيق و توسعه و ساخت بايد از ابتدا گام صحيح و درست را بردارد تا موفق و پيروز باشد 

استراتژي منابع انساني شركت روان فن آور

جهت تحقق اهداف تجاري شركت روان فن آور اين واحد در اين زمينه به فعاليت مي پردازد .

” اهداف تجاري شركت “

 1. توليد شاتون به واسطه شركتهاي بزرگ شاتون ساز خارجي (ترجيحاً اروپايي) جهت خودروسازان برتر جهان به صورت OE يا فروش مستقيم شاتون به شركتهاي خودروساز خارجي 14 شركت برتر جهان
 2. تبديل شدن به بزرگترين توليدكننده شاتون در كشور با بيشترين تنوع توليد ، كمترين قيمت و بالاترين كيفيت
 3. دستيابي به بالاترين درجات كيفي و تنديس بلورين و EFQM كه نشان دهنده حركت به سمت مدل تعالي مي باشد .
 4. تبديل شركت روان فن آور به يكي از 75 شركت برتر بورس اوراق بهادار تهران و رضايت سهامداران
 5. حضور فعال در صحنه هاي مختلف جامعه و ارائه تصوير مثبت از شركت روان فن آور در منطقه و جامعه
 • افزايش رضايتمندي پرسنل

در دوره هاي شش ماهه ، رضايتمندي پرسنل طبق دستورالعمل نظرسنجي ( به شماره مدرك ( HRF26

اندازه گيري مي شود و تحليل نتايج در جلسات گروهي منابع انساني و EFQM مورد بررسي قرار

مي گيرد .

عملكرد پرسنل طبق دستورالعمل ارزيابي عملكرد ( به شماره مدرك ( HRI04به صورت ماهيانه ارزيابي مي شود و طبق گريد بندهاي آن ، به نيروها پاداش تعلق مي گيرد و نيروهاي برتر شاخص مي گردند .

 • شايسته سالاري جهت بالا بردن راندمان كاري

آزمون هاي بدو استخدام شخصيت كتل و رغبت سنجي شغلي ( به شماره مدرك( HRI30 در شركت بكار گرفته مي شود و نيروها متناسب با كارآمدي ، نوع فعاليت و نياز واحدها بكارگمارده مي شوند.

 • طرح ريزي آموزش مؤثر

طبق دستورالعمل آموزش ( به شماره مدركHRP03  (