ایران، اصفهانگلپایگان، کیلومتر 1 جاده خوانسار، شهرک صنعتی سایپا
تلفن تماس031-57248106

تصویب صورت های مالی و تقسیم سود در مجمع سالیانه “خفناور”