ایران، اصفهانگلپایگان، کیلومتر 1 جاده خوانسار، شهرک صنعتی سایپا
تلفن تماس031-57248106

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده «خفناور» برگزار می شود