ایران، اصفهانگلپایگان، کیلومتر 1 جاده خوانسار، شهرک صنعتی سایپا
تلفن تماس031-57248106

مشتریان روان فن آور

شرکت های ایران خودرو و سایپا مشتریان اصلی شاتون های تولیدی روان فن آور محسوب می شوند.

 

شركت ساپكو ( ايران خودرو ) از جمله مشتريان عمده شركت روان فن آور است و تنها سازمانهايی هستند كه الزامات خاص خود را تحت عنوان فرآيند تكوين محصول APQP و فرآيند تائيد قطعه توليدی ( PPAP  ) و FMEA در قالب SQA و Survey plan اعلام نموده اند. علاوه بر اين شركت ساپكو از طريق الزامات خاص خود « ISSR» شركت را مورد ارزيابی و رتبه بندی قرار می دهند.

 

شرکت مگاموتور نیز درقالب SPASمطابق الزامات (SSQR) شركت را مورد ارزيابی و رتبه بندی قرار می دهند.