ایران، اصفهانگلپایگان، کیلومتر 1 جاده خوانسار، شهرک صنعتی سایپا
تلفن تماس031-57248106

جمشید صوفی

جمشید صوفی
جمشید صوفی

رئیس هیئت مدیره

  • ایمیلinfo@rafaco.com